PEV Zlín

Liga přátel orientačního běhu

Závody v roce 2020

Pracuji na letošním seriálu odborářů, ale bude to už trochu jinak, než předešlé roky...pro ubývající účastníky ligy.
Běhy se budou nově konat ve středu místo úterý, trať nám jsou ochotni stavět SKOB (digitálně) a zakreslit trať na papírovou mapu, ale roznášku a následný sběr lampionů si musíme udělat sami...

SKOB má treninky ve středu, my bychom se takhle přidali k nim...

 To jen tak pro info, já už bych to i zrušil, neboť se stavění závodů nevyplácelo, ale přišlo by mi to škoda, takže aspoň takhle to snad půjde.

5. závod Valašské zimní ligy 2019-2020

Kdo

Martin Kunz, ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí i Jury v jedné osobě pro vás připravil:

Co

Denní jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Kdy

Datum: 22. 02. 2020 Sobota

Prezentace: 10:00÷10:30 Startovné můžete platit kdykoli.

Start 00: 11:00

Kde Centrum: Kynologický areál v Otrokovicích: malá vytápěná místnost, studené WC, venkovní zastřešené stoly a lavice, oheň v ohništi. Velký prostor pro stany.

Parkování: V místě centra POUZE PRO POŘADATELE! Ostatní v Otrokovicích na ulici K. Čapka, parkovišti Erbenova a na přilehlých komunikacích. Dále pěšky po lávce přes Moravu cca 222m.

Start: 222m od ohniště

Cíl: 22m od ohniště

Pro

Kategorie: T1 – lehká 3.4km muži 18÷44, ženy 18÷34

T2 – lehká kratší 2.9km dorostenci, dorostenky, veteráni, veteránky

T3 – ještě lehčí 2.1km děti 11÷14 let

T4 – úplně nejlehčí 1.6km děti do 10 let i s doprovodem, bez fáborků

Jak Přihlášky: Výhradně přes ORIS! Zde ...

Termín: 1. 19.02.2020 23:59:59 (St půlnoc)

2. 20.02.2020 12:22:22 (Čt po obědě) +10Kč

Předpis: Volný výklad Pravidel OB 2019 přizpůsobený situaci.

Za co

Startovné: 50Kč/ks v hotovosti na místě.

Zápůjčka SI 10Kč/ks v hotovosti na místě.

Co za to

Terén: Netypický valašský, místy hodně členitý, průběžnost od výborné po velmi obtížnou. Kopec mírný. Spousta nových single-trail pěšinek pro MTB.

Vznikl v první polovině 30. let minulého století splavováním zeminy z kopce Tresného firmou Baťa. Tím se zvýšila úroveň terénu v městské části Bahňák o dva až čtyři metry.

Mapa: Tresný 1:5000 E=5m 2018 A4 ISOM v ýgelitu T1+T2+T3+T4

Hliniště 1:4000 E=5m 2018 A4 ISSOM v ýgelitu T1+T2

Kontroly: všechny: stojan s SI krabičkou

pro T3 a T4: lampiony 30×30cm

ostatní: lampiony 15×15cm (v hliništi) nebo i bez (v „obyčejném“ čistém lese)

Ražení: SPORTIDENT kontaktní režim

Mňamky

Jídlo: Co si kdo přinese, to si může sníst. Opékání vlastních buřtů bude umožněno nad ohništěm, ocelové pruty budou. Nádobí si přineste vlastní.

Pití: Čaj s medem vám k tomu navaříme, ale doneste si vlastní hrnéčky. Nebudeme zatěžovat přírodu plastovým ani jiným odpadem. Co si do čaje nalejete, záleží na vás.

Odpadky: Odpadkové koše nebudou. Co si přinesete, to si odneste. Papírové ubrousky můžete spálit v ohništi. Plasty do ohně NEPATŘÍ!

Pro Béďu

Školka: Pořadatel nezajišťuje.

Ale pokud si to domluvíte se správcem areálu, můžete své ratolesti zavřít do volných kotců. Bude kontrolováno povinné očipování a očkovací průkaz potvrzující očkování proti vzteklině.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.

Lékař

Pokud se nám někdo z účastníků dobrovolně přihlásí, bude mít startovné zdarma. V případě většího zájmu proběhne na místě výběrové řízení.

Jinak si každý hradí případné ošetření ze svého zdravotního pojištění.

GDPR

Však to fšichni znáte. Kdo se přihlásí, se fším souhlasí. A když ne, má se včas ozvat.

Na závěr

Tento rozpis nebyl nikým schválen a může být doplňován i měněn dle vývoje situace.

V Napajedlích 22. 01. 2020

Na vaši hojnou účast se těší

Martin Kunz, v. r. KUNZ-TEAM

Ředitel, stavitel, … Další funkce 

Celkové pořadí>>>

Roman Lechner roman.kolobezka(z)centrum.cz.