PEV Zlín

Klubové schůze

Každé první pondělí v měsíci se konají v Zelenáčově šopě v 17:00 hod. schůzky klubu. Tady se dozvíte o nejnovějším dění v klubu, vedoucí zájezdů zde budou informovat účastníky, můžete se přihlásit na zájezdy, vyzvednout si přeplatky a zaplatit pohledávky, nebo si jen popovídat s přáteli.

Termíny jednotlivých schůzí v roce 2022:

3.1.2022 Zelenáčova šopa
7.2.2022 Zelenáčova šopa
1.3.2022 Zelenáčova šopa
5.4.2022 Valná hromada


Jak se přihlásit na zájezd

Zpúsob a podmínky přihlášení na zájezd i s přihláškou jsou k dispozici zde>>>


Členství v klubu

Přestože zájezdy a akce, které pořádáme nejsou vázány na členství v klubu, přinášíme pro členy některé výhody. Členové klubu PEV mají do konce roku přednost při přihlašování na zájezdy, Je jim poskytnuta sleva 10% z ceny zájezdu, dostávají pravidelně zprávy o dění v klubu, programy a propozice zájezdů, mohou se podílet na tvorbě programů akcí a mohou ovlivnit činnost klubu. Přihlášení je možné pro všechny zájemce po absolvování nejméně tří zájezdů, z toho alespoň jeden zájezd zahraniční nebo orientační běžci, kteří absolvují jednu sezonu Ligy přátel orientačního běhu. Členské příspěvky jsou 200Kč, děti do 18 let 100Kč. Podrobnost najdete zde>>>