PEV Zlín

Klubové schůze

Každé první pondělí v měsíci se konají v Zelenáčově šopě v 17:00 hod. schůzky klubu. Tady se dozvíte o nejnovějším dění v klubu, vedoucí zájezdů zde budou informovat účastníky, můžete se přihlásit na zájezdy, vyzvednout si přeplatky a zaplatit pohledávky, nebo si jen popovídat s přáteli.

Termíny jednotlivých schůzí v roce 2018:

8. ledna 2018 Zelenáčova šopa
5. února 2018 Zelenáčova šopa
úterý 6. března 2018 Valná hromada v restauraci U Staňků - Kostelec
9. dubna 2018 Zelenáčova šopa
30. dubna 2018 Zelenáčova šopa
4. června 2018 Zelenáčova šopa
3. září 2018 Zelenáčova šopa
1. října 2018 Zelenáčova šopa
5. listopadu 2018 Zelenáčova šopa
úterý 4. prosince 2018 Valná hromada v restauraci U Staňků - Kostelec


Jak se přihlásit na zájezd

Zpúsob a podmínky přihlášení na zájezd i s přihláškou jsou k dispozici zde>>>


Členství v klubu

Přestože zájezdy a akce, které pořádáme nejsou vázány na členství v klubu, přinášíme pro členy některé výhody. Členové klubu PEV mají do konce roku přednost při přihlašování na zájezdy, Je jim poskytnuta sleva 10% z ceny zájezdu, dostávají pravidelně zprávy o dění v klubu, programy a propozice zájezdů, mohou se podílet na tvorbě programů akcí a mohou ovlivnit činnost klubu. Přihlášení je možné pro všechny zájemce po absolvování nejméně tří zájezdů, z toho alespoň jeden zájezd zahraniční nebo orientační běžci, kteří absolvují jednu sezonu Ligy přátel orientačního běhu. Členské příspěvky jsou 200Kč, děti do 18 let 100Kč. Podrobnost najdete zde>>>