PEV Zlín

Základní informace

Název: Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín
IČO: 49158201
Sídlo klubu: Polichno 93, 763 41 Luhačovice
Číslo účtu: 2301096834/2010

(neslouží k placení zájezdů ani příspěvků)


Historie naší činnosti

První činnost vzniká v roce 1990 jako reakce na otevření hranic a možnost podívat se na místa kde jsme se dosud marně snažili dostat. První zájezd organizují nadšenci v čele s "Panem Architektem" Standou Kusákem, "Radou" Jaroslavem Mikeskou a Romanem Hančíkem. Vedl do Věčného města Říma a pohoří italských Dolomit. Tento první krok dal základ k vytvoření skupiny zájemců o cestování, hory a orientační běh, kteří si začali říkat "Přátelé evropských vrcholů". V roce 1994 vzniká klub stejného jména, který je zaregistrován u ministerstva vnitra. V roce 1995 má 52 členů a o rok později je to už 73 členů. Postupně se z členů stabilizuje několik schopných vedoucích, kteří organizují ročně kolem 10ti zájezdů. Koncem roku 2001 je v klubu organizováno 119 zájemců. Přesto rádi mezi sebe přivítáme další zájemce a hlavně takové, kteří jsou ochotni pomoci s činností a organizováním zájezdů. O oblibě klubu svědčí i to, že členové nejsou jen z okolí Zlína, ale patří sem zájemci z Vyškova, Blanska a dokonce i ze sousedního Slovenska. Náročnost akcí pro první skupinu stále roste. Máme za sebou už několik čtyřtisícovek a také výbava účastníků je stále na vyšší úrovni. Nezapomínáme však ani na méně náročné akce. V poslední době se zájem obrací také na Slovensko. Mezi nejúspěšnější akce kromě prvního zájezdu patří zájezdy Grossglockner, pohoří Watzmanu, Julské Alpy, Korsika, Ortler, Albánie, Bulharsko a velkmu zájmu se těší i zájezdy na Slovensko. Daří se plnit také lyžařské zájezdy v tuzemsku. Stále větší zájem si získávají jarní a podzimní cyklistické akce, vedené Jirkou Kalivodou. Pro představu naší činnosti jsme sestavili přehled všech zájezdů do celkového seznamu akcí klubu.

Pořádáme

Zájezdy pro sportovně založené zájemce, které nerozladí špatné počasí, trochu nepohodlí a kapka improvizace. Naše akce směřují do oblastí, kde jsme ještě nebyli, nebo jsou tak atraktivní, že je o ně znovu zájem. Při sestavování tras připravujeme u nejnáročnějších hlavních tras taky 1 - 2 trasy méně náročné, pro ty kteří si na tyto akce netroufají nebo jsou momentálně indisponovaní, a přesto se do této oblasti chtějí podívat. Při organizování tras se snažíme vyhovět individuálním požadavkům účastníků. Toto všechno nám dovoluje organizovat zájezdy do oblastí kde si běžné cestovní kanceláře zájezdy nedovolí uspořádat. Dále tu najdete partu lidí mezi kterými se budete dobře cítit nejen na zájezdech. Kromě těchto sportovních akcí pořádáme také akce společenského charakteru. Tradiční ukončení sezóny "Beseda u kamen" s promítáním diapozitivů a bohatým občerstvením. Jarní "Setkání u Táboráku" s opékáním špekáčků u ohně, na Chladné studni, poblíž Spleteného vrchu ve Vizovicích. Jsou to taky oslavy významných událostí.


Ceny

Tento klub je nevýdělečná organizace a proto ceny, které platíte, jsou pouze nezbytné náklady na dopravu, ubytování poplatky ap. Zbytek zálohy, kterou jste zaplatili vám bude vrácen po vyúčtování celé akce. V ceně zájezdu do zahraničí obvykle není započítáno ubytování, strava ani kapesné. U náročných VHT akcí taky doporučujeme připojištění pro rizikové sporty.


Orientační běh

16 registrovaných závodníků OB v našem klubu většinou pochází z klubů rozpadajících se sportovních složek JZD Slušovice na počátku devadesátých let. Zúčastňujeme se závodů Valašské oblasti 12x do roka a soutěží moravského žebříčku. Taky pořádáme 10 našich závodů "Ligy přátel orientačního běhu". Naše činnost je zájmová, vždyť věkem jsme vesměs veteráni a jednotni pod heslem „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“


Podmínky členství

Členem klubu se může stát každý kdo se zúčastní tří akcí klubu PEV Zlín, z toho alespoň jednoho zájezdu zahraničního typu. Zaplatí řádně příspěvky na příslušný rok. Členství není omezeno věkem ani státní příslušností.